ระบบ e-Education Target เป็นระบบที่ท่านสามารถบันทึก และตรวจสอบ เป้าหมาย/การประมาณการล่วงหน้า
หลักสูตร ชุดวิชา และสื่อการเรียน ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณต่างๆ ได้
สมาชิกของระบบสามารถเข้าใช้งานระบบโดยกรอก UserName และ Password ของท่านผ่านหน้าจอด้านล่าง
ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้ระบบโดย --> คลิกที่นี่
 
     
     
UserName :  
     
Password :  
 
 
     
ขณะนี้ระบบ e-Education Target อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข สาขาวิชายังไม่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบได้ จึงขอให้หน่วยงานส่งรายงานเป้าหมายการจัดการศึกษา ให้กองแผนงาน ในรูปแบบ กระดาษ และไฟล์ ก่อน